Νέα

Kiddoboo για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην οικογένεια της Dyname χρόνια τώρα παρακολουθούμε με συγκίνηση το σημαντικό έργο που επιτελεί ο πανελλήνιος εθελοντικός οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Αντιλαμβανόμαστε την προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ως υποχρέωση και για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να αγκαλιάσουμε έμπρακτα και ως εταιρεία τις δράσεις του οργανισμού.

Τα παιδιά πάντα αποτελούσαν βασικό πυλώνα επικοινωνίας στον τομέα των δράσεων ΕΚΕ, κάτι που αποτυπώνεται πέρα από τις δράσεις μας, στη δραστηριότητα της εταιρίας, η οποία έχει δημιουργήσει το brand kiddoboo αποκλειστικά για τις ηλικίες αυτές. Έχοντας ξεχωρίσει το παιδικό tablet να είναι το best seller του brand, αποφασίσαμε πως με την πώληση κάθε tablet kiddoboo θα προσφέρεται στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 1€.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα αξιοποιηθεί από τον οργανισμό για τις πολλαπλές δράσεις υποστήριξης των παιδιών.

Στη Dyname είμαστε περήφανοι να συναντάμε κοινές αξίες όπως ισότητα, αξιοπρέπεια, αγάπη, πρωτοπορία, σεβασμός, συμμετοχή, συνέπεια, συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και θέλουμε να είμαστε παρόντες στο πολύτιμο έργο του.  

Πιστεύουμε ότι ένα παιδί πρέπει μόνο να χαμογελάει!